Dnes je: 

Svátek má: 

 

Obec Chotovice

 Obecní úřad / Základní informace

 

Kontakt na nás ..

 

 

Obec Chotovice

Chotovice čp. 62

PSČ: 570 01

• tel./fax: 461 635 158
• mobil: +420 724 089 586
• e-mail: obec@chotovice.info
 
... Úřední hodiny OÚ ...
PO 18³°  - 20°° hod
 

Formulář pro Vaše dotazy ...

 

 

Jméno:

Příjmení:

 

Telefon:

Město:

 

E-mail:

 
Zde pište Vaše dotazy

 

 

Základní údaje o obci ...

 

 

... Z v e ř e j ň o v a n é   i n f o r m a c e ...

Úplný oficiální název povinného subjektu :

OBEC Chotovice

Důvod a způsob založení povinného subjektu :

SAMOSPRÁVA OBCE

Bankovní spojení :

11828591/0100

IČO: 

00276715

DIČ: 

--------------

Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí :

Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :

Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.

Organizační složka Obce Chotovice:

SDH Chotovice

 

Složení zastupitelstva ...

 

 

- Funkce -

Jméno a příjmení

Starosta :

Mgr.Kudrnová Marie

Místostarosta :

Sádecký Jiří

Místostarosta :

Karel Vopařil

Předseda finančního výboru:

Stanislava Vopařilová

Předseda kontrolního výboru:

Petr Švec

Člen ZO

Petr Vích

Člen ZO

Marie Kudrnová

Člen ZO

Dagmar Nováková 

Člen ZO

 Jan Buben

 

Odkazy na státní úřady ...

 

 

 

vyrobilo: studio DAMI 2006 ©®