Dnes je: 

Svátek má: 

 

Obec Chotovice

 O obci / Obec Chotovice

 

 

Současnost obce ...

 

 
Chotovice se nacházejí 14 km jihozápadně od Litomyšle v nadmořské výšce 450 m. Rozkládají se na rozhraní bývalých okresů Svitavy, Chrudim a Ústí nad Orlicí ve stejné vzdálenosti od Litomyšle jako od Vysokého Mýta.

Do roku 1945 se počet obyvatel pohyboval kolem 320. V tomto roce se řada rodin odstěhovala do pohraničí. Počet obyvatel se stále snižoval až do dnešního stavu, kdy je v obci celkem: 125 obyvatel, z toho: 62 mužů a 63 žen. Z celkového počtu obyvatel je 40 dětí do 15 let.

 

 

Heraldické znaky obce ...

 

 

Znak obce Chotovice

Španělský štít pětkrát modro-stříbrně dělený, vprostřed červený kůl a na něm zlatá berla se stříbrným sudariem

 

Prapor obce Chotovice

List praporu dělený do pěti pruhů - modrého - bílého - modrého - bílého - modrého v poměru 1,6 :  1,6 : 1,6 : 1,6 : 1,6, v prostřed listu svislý čevený pruh o šířce 1/4 délky listu a vněm žlutá berla s bílým sudariem.


 

Samospráva ...

 


Obec byla již od roku 1850 samostatná. Byla sídlem rychtáře, který měl na starosti i další dvě obce: Příluku a Suchou Lhotu. Ve vedení sloučených obcí se spravedlivě střídali zástupci jednotlivých obcí. V roce 1900 bylo zvoleno poslední obecní zastupitelstvo spojených obcí. Starostou se stal Jos. Abraham ze Suché Lhoty. Dne 19. března 1901 bylo na schůzi zastupitelstva rozhodnuto o rozloučení a osamostatnění spojených obcí.
V čele obce se vystřídala řada občanů. Nyní je starostkou obce paní Mgr. Marie Kudrnová.

Obec je zemědělského charakteru a většina jejích obyvatel pracuje v Zemědělském družstvu Dolní Újezd, které má středisko v Příluce a obhospodařuje pozemky obcí Chotovic, Makova, Příluky a Suché Lhoty. V obci je prodejna potravin.

 

 

 

vyrobilo: studio DAMI 2006 ©®